Великоолександрівська селищна рада

    02 лютого 2022 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради

    Основні вимоги до кандидатів:

    Кваліфікаційні вимоги:

    – вища освіта не нижче ступеня бакалавра, відповідного професійного спрямування;

    – вільне володіння державною мовою;

    – без вимог до стажу роботи.

    Повинен знати: Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закон України «Про культуру», Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про музеї та музейну справу», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на компʼютері.

    Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії селищної ради, такі документи:

    – заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

    – заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

    – дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

    – копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

    – копію документа, який посвідчує особу;

    – копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

    Особи, які працюють у органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

    Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

    Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи щодо участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів (крім вихідних, святкових та неробочих днів) від дня опублікування оголошення за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Великоолександрівська селищна рада

  20 грудня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради

   Основні вимоги до кандидатів:

   Кваліфікаційні вимоги:

    – вища освіта не нижче ступеня бакалавра, відповідного професійного спрямування;

    – вільне володіння державною мовою;

    – без вимог до стажу роботи.

   Повинен знати: Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», законодавство щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на компʼютері.

   Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії селищної ради, такі документи:

  – заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

  – заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

  – дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

  – копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

  – копію документа, який посвідчує особу;

  – копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);  

   Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»

   Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Документи щодо участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів (крім вихідних, святкових та неробочих днів) від дня опублікування оголошення за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Протокол № 1 від 26.01.2022 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великоолександрівської селищної ради

Правові підстави проведення конкурсу:

Конкурс проводиться відповідно до вимог статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердення Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), розпорядження селищного голови від 01 листопада 2021 року № 225 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великоолександрівської селищної ради».

Найменування підприємства:

Повне найменування: комунальне некомерційне підприємство «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великоолександрівської селищної ради».

Скорочене найменування: КНП «Великоолександрівський ЦПМСД».

Юридичне та фактичне місце знаходження:

Україна, 74100, Херсонська область, Бериславський район, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

Основні напрями діяльності:

Основною метою є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населенням, що постійно проживає (перебуває) на території Великоолександрівської селищної територіальної громади, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоровʼя.

Структура підприємства:

– Адміністративно-управлінський відділ;

– допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі;

– лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерські пункти, медичні пункти).

Кошторисні призначення:

Статутний капітал підприємства становить: 609826,55 (шістсот девʼять тисяч вісімсот двадцять шість гривень 55 копійок).

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:

17 листопада 2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:

30 листопада 2021 року до 17 год. 00 хв.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (05532) 2-1205, mail: kadru_vol@voleks-rada.gov.ua (тема: конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великоолександрівської селищної ради).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк документи визначені пунктом 28 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ):

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді з написом на конверті: «Документи на конкурс».

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоровʼя».

Стаж роботи на керівних посадах: для керівників закладів охорони здоровʼя, які надають тільки первинну медичну допомогу, – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Умови оплати праці керівника закладу:

Визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством відповідно до ТИПОВОЇ ФОРМИ контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792.

Дата проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та про засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великоолександрівської селищної ради, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу буде повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу:

Приміщення Великоолександрівської селищної ради за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Протокол №1 від 17.11.2021

Протокол №2 від 1.12.2021

Протокол №3 від 08.12.2021 р.

Статут 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора Новокалузького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:
– Новокалузький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад»;
– Україна, 74110, Херсонська область, Бериславський район, с. Нова Калуга, вул. Шкільна, буд. 1.
Найменування посади та умови оплати праці:
– директор Новокалузького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад»;
– відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (із змінами), від 31 січня 2001 року № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (із змінами).
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:
– керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:
Для участі в конкурсі подаються такі документи:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– копія паспорта громадянина України;
– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
– довідка про відсутність судимості;
– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
– мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Новокалузького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Великоолександрівської селищної ради з 01 листопада 2021 року по 22 листопада 2021 року, за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.
Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:
29 листопада 2021 року за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161, приміщення Великоолександрівської селищної ради.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
– письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:
– уповноважена особа Піскун Наталія Андріївна тел. (05532) 2-12-05, mail: kadru_vol@voleks-rada.gov.ua.

Заява

Зразки ситуаційних завдань

SHHodo примірного переліку питань

Критеріїi оцінювання

Протокол-№1 від-17.11.2021

ОГОЛОШЕННЯ(01.11.2021 р.)
про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсуна на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великоолександрівської селищної ради

Відповідно до розпорядження голови селищної ради від 01 листопада  2021 року № 225 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великоолександрівської селищної ради», керуючись рішенням Великоолександрівської селищної ради Херсонської області восьмого скликання від 31 грудня 2020 року № 136 «Про прийняття об’єктів цивільного права із спільної власності територіальних громад Бериславського району до комунальної власності Великоолександрівської селищної територіальної громади в особі Великоолександрівської селищної ради», селищна рада:

 

Оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великоолександрівської селищної ради.

 

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять: 2 представники Великоолександрівської селищної ради, 2 представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу, 2 представник галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– наявність конфлікту інтересів.

Пропозиції щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії подаються до Великоолександрівської селищної ради за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161 у письмовому вигляді протягом 15 днів з моменту публікації цього оголошення  по 15 листопада 2021року включно. 

ОГОЛОШЕННЯ(01.11.2021 р.)
про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великоолександрівської селищної ради

Розпорядження від01.11.2021 №225

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ
на зайняття посади директора «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради

Відповідно до пунктів 27 та 28 постанови Кабінету Міністрів України від  3 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», конкурсна комісія Великоолександрівської селищної ради для проведення конкурсу на посаду директора «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради повідомляє, що переможцем конкурсу на посаду директора «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради визначено Шахман Віту Василівну.

Протокол №1 від 19.10.2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу:

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» та розпорядження селищного голови від 29 вересня 2021 року № 204 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора «Центру надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради».

Найменування і місцезнаходження установи:

– «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради»;

– Україна, 74100, Херсонська область, Бериславський район, смт Велика Олександрівка, вул. Театральна, буд. 11.

Основні напрямки діяльності:

– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

– надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Найменування посади та умови оплати праці:

– директор «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради;

– наказ Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року                    № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики).

Період подання (із зазначенням дат початку та закінчення) документів для участі в конкурсі, адреса, за якою приймаються документи:

Документи подаються особисто та/або надсилаються електронною поштою з 01 жовтня 2021 року по 15 жовтня 2021 року, за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161, mail: kadru_vol@voleks-rada.gov.ua.

Документи, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

– заява про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку ;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– довідка про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку надавача соціальних послуг державного/комунального сектору.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Дата і місце проведення конкурсу:

18 жовтня 2021 року за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161, приміщення Великоолександрівської селищної ради.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна адреса фахівця служби управління персоналом, уповноваженого надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

– уповноважена особа Піскун Наталія Андріївна тел. (05532) 2-12-05,             mail: kadru_vol@voleks-rada.gov.ua.

 

 

01.10.2021 р.

       

      ОГОЛОШЕННЯ

про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» Великоолександрівська селищна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради.

Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб.

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України «Про соціальні послуги», а саме:

1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг;

2) отримувачі соціальних послуг;

3) надавачі соціальних послуг;

4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг;

5) об’єднання надавачів соціальних послуг;

6) об’єднання отримувачів соціальних послуг.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, в якому проводиться конкурс на зайняття посади керівника.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються протягом 10 календарних днів починаючи з 01 жовтня 2021 року до відділу діловодства та управління персоналом апарату селищної ради за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161, приміщення Великоолександрівської селищної ради.

                                                                 

Перелік запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України кандидатів на зайняття вакантної посади директора «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради

     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Великоолександрівського

селищного голови

«29» вересня 2021 року № 204

 

Перелік

запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України кандидатів на зайняття вакантної посади директора «Центр надання соціальних послуг» Великоолександрівської селищної ради

 

 1. Класифікація соціальних послуг. Базові соціальні послуги. Їх види (пункт 1 статті 1, стаття 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
 2. Соціальні послуги. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг (пункт 17 статті 1, статті 2, 3 Закону України «Про соціальні послуги»).
 3. Складні життєві обставини. Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини (пункт 15 статті 1 Закону України «Про соціальні послуги»).
 4. Надавачі соціальних послуг. Права та обов’язки надавачів соціальних послуг (пункт 6 статті 1, стаття 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 5. Права та обов’язки отримувачів соціальних послуг (пункт 10 статті 1, стаття 12 Закону України «Про соціальні послуги»).
 6. Суб’єкти системи надання соціальних послуг (стаття 8 Закону України «Про соціальні послуги»).
 7. Уповноважені органи системи надання соціальних послуг (пункт 1 статті 11 Закону України «Про соціальні послуги»).
 8. Повноваження територіальних громад у сфері надання соціальних послуг (пункт 4 статті 11 Закону України «Про соціальні послуги»).
 9. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (пункт 14 статті 1, стаття 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 10. Державний стандарт соціальних послуг (стаття 17 Закону України «Про соціальні послуги»).
 11. Ведення випадку (стаття 18 Закону України «Про соціальні послуги»).
 12. Звернення про надання соціальних послуг (стаття 19 Закону України «Про соціальні послуги»).
 13. Оцінювання потреб особи/сім’ї в соціальних послугах (стаття 20 Закону України «Про соціальні послуги»).
 14. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг (стаття 21 Закону України «Про соціальні послуги»).
 15. Договір про надання соціальних послуг (стаття 22 Закону України «Про соціальні послуги»).
 16. Послуги що надаються екстренно (кризово) (стаття 23 Закону України «Про соціальні послуги»).
 17. Відмова та припинення надання соціальних послуг (стаття 24 Закону України «Про соціальні послуги»).
 18. Визначення потреб населення адміністративно територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах (стаття 25 Закону України «Про соціальні послуги»).
 19. Оплата соціальних послуг (стаття 28 Закону України «Про соціальні послуги»).
 20. Відповідальність за порушення вимог законодавства про соціальні послуги (стаття 29 Закону України «Про соціальні послуги»).
 21. Зміст соціальної послуги догляду вдома (розділ 8 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 р. № 760).
 22. Зміст соціальної послуги денного догляду (розділ 8 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.13 р. № 452).
 23. Зміст соціальної послуги соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (розділ 8 Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 р. № 318).
 24. Зміст соціальної послуги соціальна адаптація (розділ 8 Державного стандарту соціальна адаптація, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. № 514).
 25. Зміст соціальної послуги профілактики (розділ 8 Державного стандарту соціальної послуги профілактики, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 р. № 912).

                                   

   ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора Новокалузького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

– Новокалузький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад»;

– Україна, 74110, Херсонська область, Бериславський район, с. Нова Калуга, вул. Шкільна, буд. 1.

Найменування посади та умови оплати праці:

– директор Новокалузького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад»;

– відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (із змінами), від 31 січня 2001 року № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (із змінами).

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

– керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора   Новокалузького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Великоолександрівської селищної ради з 01 вересня 2021 року по 30 вересня 2021 року, за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:

11 жовтня 2021 року за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161, приміщення Великоолександрівської селищної ради.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

– уповноважена особа Піскун Наталія Андріївна тел. (05532) 2-12-05,             mail: kadru_vol@voleks-rada.gov.ua.

Заява

Критерії оцінювання

Щодо примірного переліку питань

Зразки ситуаційних завдань


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора Іщенськоїзагальноосвітньої школи I-III ступенів

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

– Іщенська загальноосвітня школа I-III ступенів;

– Україна, 74122, Херсонська область, Бериславський район, с. Іщенка,    вул. Шкільна, буд. 1.

Найменування посади та умови оплати праці:

– директор Іщенської загальноосвітньої школи I-III ступенів;

– відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від   26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (із змінами), від 31 січня 2001 року № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (із змінами).

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

– керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Іщенської загальноосвітньої школи I-III ступенів Великоолександрівської селищної ради з 01 липня 2021 року по 30 липня 2021 року, за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:

10 серпня 2021 року за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161, приміщення Великоолександрівської селищної ради.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

– уповноважена особа Піскун Наталія Андріївна тел. (05532) 2-12-05,

mail: kadru_vol@voleks-rada.gov.ua

Заява

Критерії оцінювання

Зразки ситуаційних завдань

Щодо примірного переліку питань

Протокол № 3 від 05.08.2021 р.

Протокол №4 від 11.08.2021 р.


 ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора Іщенської загальноосвітньої школи I-III ступенів
02 червня 2021 року відбулося засідання конкурсної комісії Великоолександрівської селищної ради для проведення конкурсу на посаду директора Іщенської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за результатами якого, конкурсною комісією прийнято рішення щодо допуску до участі в конкурсі Лигушу Людмилу Олексіївну.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора Чкаловської загальноосвітньої школи I-III ступенів.

02 червня 2021 року відбулося засідання конкурсної комісії Великоолександрівської селищної ради для проведення конкурсу на посаду директора Чкаловської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за результатами якого, конкурсною комісією прийнято рішення щодо допуску до участі в конкурсі Рибку Олександра Івановича.

Протокол №1 від 02.06.2021 р. 

Протокол № 2 від 25.06.2021 р.


Великоолександрівська селищна рада

02 липня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста II категорії відділу земельних відносин виконавчого апарату селищної ради, на строк перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Основні вимоги до кандидатів:

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта не нижче ступеня бакалавра, відповідного професійного спрямування;

– вільне володіння державною мовою;

– без вимог до стажу роботи.

Повинен знати: Конституцію України; Земельний кодекс України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про оренду землі», «Про землеустрій», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; вміння працювати з електронними картами (публічна кадастрова карта, Google карта).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії селищної ради, такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи щодо участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів (крім вихідних) від дня опублікування оголошення за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається у Великоолександрівській селищній раді за телефоном (05532) 2-12-05.

 


Великоолександрівська селищна рада 

З 01 червня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг апарату селищної ради (віддалене робоче місце на території сіл: Трифонівка, Нововасилівка)

Основні вимоги до кандидатів:

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння державною мовою;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії селищної ради, такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи щодо участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів (крім вихідних) від дня опублікування оголошення за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається у Великоолександрівській селищній раді за телефоном (05532) 2-12-05.


Великоолександрівська селищна рада

З 01 червня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг апарату селищної ради (віддалене робоче місце на території сіл: Чкалове, Вишневе, Степове, Щасливе)

Основні вимоги до кандидатів:

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння державною мовою;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії селищної ради, такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи щодо участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів (крім вихідних) від дня опублікування оголошення за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається у Великоолександрівській селищній раді за телефоном (05532) 2-12-05.


 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора Іщенської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

– Іщенська загальноосвітня школа I-III ступенів;

– Україна, 74122, Херсонська область, Бериславський район, с. Іщенка,    вул. Шкільна, буд. 1.

Найменування посади та умови оплати праці:

– директор Іщенської загальноосвітньої школи I-III ступенів;

– відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від                        26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України             03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (із змінами), від 31 січня 2001 року № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (із змінами).

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

– керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії Великоолександрівської селищної ради з                  30 квітня 2021 року по 27 травня 2021 року, за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:

24 червня 2021 року за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161, приміщення Великоолександрівської селищної ради.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

– уповноважена особа Піскун Наталія Андріївна тел. (05532) 2-12-05,             mail: kadru_vol@voleks-rada.gov.ua.


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора Чкаловської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

– Чкаловська загальноосвітня школа I-III ступенів;

– Україна, 74141, Херсонська область, Бериславський район, с. Чкалове, вул. Шкільна, буд. 76.

Найменування посади та умови оплати праці:

– директор Чкаловської загальноосвітньої школи I-III ступенів;

– відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від                        26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України             03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (із змінами), від 31 січня 2001 року № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (із змінами).

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

– керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії Великоолександрівської селищної ради з                  30 квітня 2021 року по 27 травня 2021 року, за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:

23 червня 2021 року за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161, приміщення Великоолександрівської селищної ради.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

– уповноважена особа Піскун Наталія Андріївна тел. (05532) 2-12-05,             mail: kadru_vol@voleks-rada.gov.ua.

Зразки ситуаційних завдань

Критерії оцінювання

Щодо примірного переліку питань