Оголошення про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках

    Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 pоку №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з пунктом 8 рішення 19 сесії селищної ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року №3743 «Про бюджет Великоолександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» та рішення виконавчого комітету Великоолександрівської селищної ради від 05 січня 2022 року №1 «Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади на депозитних рахунках у 2022 році», оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках у 2022 році.

    Загальний обсяг коштів, що прогнозується розмістити на вкладних (депозитних) рахунках у банку складає 10 000 000,00 гривень. (Десять мільйонів гривень 00 копійок)

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в смт Велика Олександрівка Херсонської області та м. Херсоні (далі – банки), за умови якщо:

    – у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;

    – до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій банків, які прийняті до розгляду.

3. Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади на депозитних рахунках такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі; 

2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних

     Фінансовий відділ Великоолександрівської селищної ради

коштів бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади на депозитних рахунках, які будуть обов’язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим відділом Великоолександрівської селищної ради і банком, зокрема:

    – річна процентна ставка по депозиту, яка не може бути зменшена протягом року;

    – права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу та термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового відділу селищної ради;

    – заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового відділу;

    – відсутність або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;

    – можливість вільного дорозміщення або зняття частини депозитного вкладу без зміни процентної ставки;

    – термін повернення коштів на рахунок бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного року, а за необхідності раніше – відповідно до письмового звернення фінансового відділу селищної ради;

    – можливість перегляду процентної ставки протягом терміну перебування коштів бюджету на депозиті в банку;

    – щомісячне перерахування до бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади відсотків за вкладом;

     – відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади, відкриті в Казначействі, з яких перераховуватимуться тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках банку;

3) завірені належним чином копії документів банка-претендента:

    – свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

    – статуту банку;

    – положення про філію (відділення) банку;

    – банківської ліцензії на право здійснення банківських та інших операцій;

    – довіреності керуючому філією (відділенням) банку;

    – Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).

4.Обов’язковими умовами при укладенні Договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим відділом селищної ради і банком є:

    – можливість постійного поповнення вкладу;

    – права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

    – заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового відділу;

   – недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу (депозиту) на протязі року, або протягом строку розміщення депозиту, який зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту);

    – в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади, відкриті в Казначействі, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, починаючи із шостого дня такої затримки повернення коштів (вкладу або процентів) банк сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасного виконання грошового зобов’язання за кожен день прострочення. За прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 1% від неповернутої суми за кожен день прострочення.

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. В Договорі банківського вкладу (депозиту) з банком-переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 (зі змінами).

7. В разі, якщо банком після укладання Договору банківського вкладу (депозиту) у 2022 році буде запропоновано зменшити процентну ставку, це буде підставою для ініціювання розірвання Договору банківського вкладу (депозиту) та проведення нового конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади на депозитних рахунках.

8. Критеріями при визначенні банку – переможця є:

– розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

– відсутність незнижувального залишку на депозитному рахунку;

– строки перерахування до місцевого бюджету процентів за вкладом;

– термін повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового відділу;

– можливість збільшення процентної ставки по депозиту.

9. Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

10. Документи подаються у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, з поміткою “заява на участь у конкурсі”. Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

11. Пропозиції приймаються конкурсною комісією до 15-45 години «17» січня 2022 року за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, 155, фінансовий відділ Великоолександрівської селищної ради. Контактні телефони: 0971828134 (Куделя Наталія Віталіївна)

12. Засідання конкурсної комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади на депозитних рахунках відбудеться «17» січня 2022 року о 16 годині за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, 161, зал засідань селищної ради.

13. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

14. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

15. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

16. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 8 та 9 конкурсу.

Фінансовий відділ

Великоолександрівської

селищної ради

Поширити запис:

Схожі записи