Оголошення про проведення конкурсу для придбання службового житла на вторинному ринку для лікарів, що прибудуть на вакантні посади в комунальні некомерційні підприємства в галузі охорони здоров’я Великоолександрівської селищної ради

Оголошення

про проведення конкурсу для придбання службового житла на вторинному ринку для лікарів, що прибудуть на вакантні посади в комунальні некомерційні підприємства в галузі охорони здоров’я Великоолександрівської селищної ради

 

Організатор конкурсу – Великоолександрівська селищна рада. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26348568. Поштова адреса – Україна, 74100, Херсонська область, Великоолександрівський район, селище міського типу Велика Олександрівка вулиця Свободи, будинок 161. Ел. адреса: sekretar_vоl@voleks-rada.gov.ua

Особа, уповноважена на зв’язок з учасниками: Новосад Наталія Сергіївна – спеціаліст І категорії селищної ради тел. (05532) 2-12-05, 2-16-70, моб.тел. +380982292372.

Головний розпорядник коштів: Великоолександрівська селищна рада. Джерело фінансування конкурсу: кошти бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади.

Конкурс проводиться на підставі: Житлового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, рішення п’ятої сесії Великоолександрівської селищної ради від 25.02.2021 року № 227 «Про  внесення змін до програми економічного, соціального і культурного розвитку Великоолександрівської селищної ради  на 2021 рік», рішення сьомої сесії Великоолександрівської селищної ради восьмого скликання від 29.04.2021 року № 396 «Про затвердження Положення про службове житло Великоолександрівської селищної територіальної громади», рішення виконавчого комітету Великоолександрівської селищної ради від 27.05.2021 року № 72 «Про утворення конкурсної комісії для придбання Великоолександрівською селищною радою житла на вторинному ринку».

Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті. Усі документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, повинні бути складені українською мовою.

Учасниками конкурсу можуть бути лише власники нерухомого майна.  Учасник, який подав конкурсну пропозицію, зобов’язується дотримуватись її умов протягом 30 календарних днів з дати розкриття конкурсних пропозицій.

 

Вимоги до запропонованого житла

 

Житло (квартира) повинно бути запропоноване у житлових будинках на вторинному ринку на території смт Велика Олександрівка, Херсонської області.

Житло (квартира) повинно відповідати таким технічним та іншим характеристикам:

– бути розташоване в неаварійному будинку, впорядкованим, придатним для проживання і відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам (енергозабезпечення, опалення, газ, холодне водопостачання та водовідведення).

– загальна та житлова площа житла (квартири), що пропонується, повинна відповідати нормативно-правовим актам для кожної категорії осіб та членів їх сім’ї. Виходячи з норм забезпечення житлом рекомендована загальна площа запропонованих квартир (без урахування літніх приміщень) повинна бути не менше 41 кв.м. Учасниками конкурсу можуть бути запропоновані квартири, загальна площа яких перевищує рекомендовану площу. У квартирі повинні бути відсутні  самовільні переобладнання.

– поверх на якому розміщена квартира може бути перший або другий.

– повинні бути встановлені індивідуальні чи загально-будинкові лічильники (електроенергія, вода, газ, опалення), відсутня заборгованість за квартиру, комунальні послуги та енергоносії тощо.

– стан санітарної техніки, газових приладів повинен бути задовільний, робочий.

Загальна вартість житла (квартири), запропонованого учасниками на конкурс, не повинна перевищувати 400 000 грн. Видатки, пов’язані з проведенням конкурсу та з придбанням житла (квартири) на вторинному ринку, проводяться за рахунок учасника (переможця) конкурсу та не включається в цінову пропозицію. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу житла (квартири). Оплата послуг з оформлення договору купівлі-продажу, витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), покладається на продавця (власника квартири). Учасник, при визначенні вартості об’єкта нерухомості (квартири) і подачі конкурсної пропозиції, погоджується на ці витрати.

 

Перелік документів, що необхідно надати до конкурсної комісії

 

Фізичні та юридичні особи, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні надіслати (надати) до конкурсної комісії у закритому вигляді з позначкою «На конкурс» такі документи:

 1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням: прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, e-mail, цінової конкурсної пропозиції.
 2. Копії всіх сторінок паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
 3. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.
 4. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень.
 5. Нотаріально засвідчені копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно.
 6. Нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно.
 7. Засвідчену в установленому порядку копію технічного паспорта на квартиру, який має бути оформлений відповідно до чинного законодавства.
 8. Фотозображення житла (квартири) не менше 5 шт.
 9. Копію рішення органу опіки і піклування про дозвіл на продаж житла (квартири), право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині або яка в ній зареєстрована.
 10. Довідку про зареєстрованих осіб у квартирі, отримана в установленому порядку.
 11. Звіт про незалежну оцінку житла (квартири).
 12. Довідку про відсутність заборгованості зі сплати комунальних послуг за житло.
 13. Довідку про розрахунковий рахунок учасника та банківські реквізити обслуговуючого банку (банків) найменування, поштова адреса, телефон, тел/факс, тощо).

Відповідальність за достовірність наданих документів несе учасник конкурсної пропозиції.

 

Вимоги до конкурсних пропозицій

 

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (для юридичної особи) або за підписом учасника (для фізичної особи) у запечатаному конверті. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу з позначкою «На конкурс». Документи на конкурс приймаються протягом 10 календарних днів з дня опублікування оголошення з 8.00 до 16.00 у робочі дні за адресою: Україна, 74100, Херсонська обл., смт Велика  Олександрівка, вул. Свободи, буд.161.

Конкурсні пропозиції розглядаються протягом десяти робочих днів з дати кінцевого терміну їх подання. Розкриття конкурсних пропозицій проводиться за адресою: Україна, поштовий індекс: 74100, Херсонська обл., смт Велика  Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161. (зала засідань) 21 жовтня 2021 року, о 10:00 год. Конкурсна комісія має право протягом встановленого терміну оглянути житло (квартиру) на місці. Учасники повинні забезпечити доступ до цього житла. Конкурсні пропозиції, надані після кінцевого терміну їх подання або направлені з порушенням вимог, визначених у оголошенні, не розглядаються.

Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, що відповідає визначеним вимогам (рівні між собою технічні, комунікаційні характеристики), за якою вартість придбання 1 м² загальної площі житла на вторинному ринку Великоолександрівської селищної  територіальної громади  є найнижчою серед запропонованих, а житло (квартира) відповідає встановленим санітарно-технічним вимогам.

Додаткова інформація: Інформація про конкурс, зразки конкурсних документів розміщуються на веб-сайті Великоолександрівської селищної ради за посиланням: https://voleks-rada.gov.ua/.

Конкурсна комісія

Зразок заяви для фізичної особи

Зразок заяви для юридичних осіб

 

Поширити запис:

Схожі записи