Конкурс побутові відходи

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

Від  08 лютого 2021 року смт Велика Олександрівка              № 11

Про оголошення конкурсу з визначення

виконавця послуг із збирання та вивезення

твердих побутових відходів на території

смт Велика Олександрівка

 

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1173, на підставі статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

  1.    Затвердити конкурсну документацію з визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на території смт Велика Олександрівка  (Додаток 1).
  2.    Затвердити склад конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на території смт Велика Олександрівка (Додаток 2).
  3.   Оголосити конкурс з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території   смт Велика Олександрівка.
  4.   Опублікувати оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території   смт Велика Олександрівка на офіційному сайті селищної ради (Додаток 3).
  5.   Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову, голову виконкому Корнієнко Н.В.

Селищний голова                                                                     Н.В. Корнієнко

 

Додаток №1

до рішення виконкому

08.02.2021 р. № 11

Конкурсна документація для проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів

1)    Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:  виконавчий комітет Великоолександрівської селищної ради, 74100, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, 161.

2)    Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Великоолександрівської селищної ради від  08 лютого 2021 року № 11.

3)    Місце і час проведення конкурсу: смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, 161, о 14 год. 00 хв. 16 березня 2021  року.

У разі якщо день проведення конкурсу збігається з вихідним днем, день проведення конкурсу переноситься на наступний після святкового або неробочого.

4)    Особа, у якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів – секретар виконкому Великоолександрівської селищної ради, тел. 05532- 2-16-71.

5)    Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: наявність матеріально- технічної бази; вартість надання послуг; досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів; наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

6)    Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів: середній місячний обсяг вивезення побутових відходів становить 400 м куб.

7)    Перелік документів, оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

–    балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітній період;

–    довідка в довільній формі, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

–    довідка в довільній формі, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих відходів за останній рік;

–    технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

–    довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів у довільній формі: тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

–    довідки про проходження водіями медичного огляду;

–    довідка в довільній формі, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

8)    Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:

Територія   приватних житлових будівель, багатоквартирні будинки, суб’єкти господарювання та бюджетні установи смт Велика Олександрівка.

Середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження: при планово-подвірному перевезенню побутових відходів середній кілометраж становить 150 км.

9)    Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

– приватні та багатоквартирні будинки, розміщені на всій території селища (2498 дворів) ;

– суб’єкти господарювання ;

– бюджетні установи.

10)    Вимоги до конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається у формі письмової заяви за підписом уповноваженої посадової особи учасника, до якої додаються документи згідно з  переліком, вказаним у пункті 7 Конкурсної документації, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, у якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції та навпроти документа вказується номер сторінки, на якій він знаходиться.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено «На конкурс з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території смт Велика Олександрівка», вказано найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування “Не відкривати до 14 год. 00 хв. 16 березня 2021 року”.

11)    Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам:

п/п

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності
Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житлових забудовах, багатоквартирних будинках та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення твердих побутових відходів. Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший.
2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів наявність власного технічного пункту огляду
3. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів
4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі
5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг
6. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації
7. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, окремо перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг
8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки
9. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

 

12)    Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення. Організатором надається інша додаткова інформація щодо кожного населеного пункту окремо у випадку надходження конкурсних пропозицій по кожному населеному пункту окремо.

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

13)    Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: конкурсні пропозиції подаються особисто або поштою протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

14)    Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:               смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, 161, о 14 год. 00 хв. 16 березня 2021 року.

 

Секретар виконкому                                                                Л.А. Єрмоченко

 

Додаток № 2

до рішення виконкому

08.02.2021 р. № 11

Склад конкурсної комісії

з визначення виконавця послуг  із вивезення твердих побутових відходів на території  смт Велика Олександрівка

Голова комісії – Корнієнко Наталія Володимирівна, селищний голова

Заступник голови комісії – Мельніченко Олександр Георгійович, спеціаліст 1 категорії з публічних закупівель

Секретар комісії – Єрмоченко Лариса Анатоліївна, секретар виконкому

Члени комісії:

Лапушко Ольга Володимирівна – спеціаліст 1 категорії

Очаковський Артем Леонідович – спеціаліст 1 категорії

Тєтєрєв Ігор Анатолійович – депутат Великоолександрівської селищної ради  восьмого скликання (за згодою).

 

Секретар виконкому                                                                Л.А. Єрмоченко

 

Додаток 3

до рішення виконкому

08.02.2021 р. № 11

 Виконавчий комітет Великоолександрівської селищної ради оголошує конкурс з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території смт Велика Олександрівка.

1)    Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: виконавчий комітет Великоолександрівської селищної ради, 74100, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, 161.

2)    Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Великоолександрівської селищної ради 08 лютого 2021 року № 11.

3)    Місце і час проведення конкурсу: смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, 161, о 14 год. 00 хв. 16 березня 2021 року.

У разі якщо день проведення конкурсу збігається з вихідним днем, день проведення конкурсу переноситься на наступний після святкового або неробочого.

4)    Особа, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів: секретар виконкому Єрмоченко Лариса Анатоліївна, тел. 05532-2-16-71.

5)    Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: наявність матеріально- технічної бази; вартість надання послуг; досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів; наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

6)    Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:

Територія   приватних житлових будинків, багатоквартирні будинки, суб’єкти господарювання та бюджетні установи смт Велика Олександрівка.

Середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження: при планово-подвірному вивезенню побутових відходів середній кілометраж становить 150 км.

7) Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

– приватні будинки розміщені на всій території селища частково з централізованим водопостачанням, частково – без водовідведення;

– суб’єкти господарювання;

– бюджетні установи;

– багатоквартирні будинки  з централізованим водопостачанням та водовідведенням.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: конкурсні пропозиції подаються особисто або поштою протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

 

Секретар виконкому                                                                Л.А. Єрмоченко

Поширити запис:

Схожі записи