Інформація щодо процедур закупівель на виконання п. 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС Вид та ідентифікатор закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі
Обґрунтування
Технічні та якісні характеристик
предмета закупівлі
Очікуваної вартості предмета
закупівлі
«Капітальний
ремонт
адміністративн
ої будівлі
сільської ради
за адресою:
вул. Миру, 27 в
с. Трифонівка
Бериславськог
о району
Херсонської
області)» (ДК
021:2015:
45453000-7 —
Капітальний
ремонт і
реставрація)
Відкриті торги з
особливостями
UA-2023-12-07-
006136-a
7 721 537,80 грн.
(Сім мільйонів
сімсот двадцять одна
тисяча п’ятсот
тридцять сім грн. 80
коп.) з ПДВ
Обґрунтування технічних та якісних
характеристик закупівлі: Роботи повинні
бути виконанні з дотриманням
технологічних процесів будівництва,
відповідати вимогам будівельних норм,
правилам та стандартам встановленим для
виконання такого виду робіт, матеріальні
ресурси, що використовуються для їх
виконання, повинні відповідати вимогам
кошторисним нормам України «Настанова
з визначення вартості будівництва», іншим
нормативно – правовим актам і
нормативним документам у галузі
будівництва, проектній документації та
умовам договору з метою забезпечення
надійності, міцності, стійкості і
довговічності конструкцій, монтажу
технологічного та інженерного
обладнання/матеріалів. Клас наслідків
об’єкту будівництва – СС1. Експертиза
проектної документації виконано
товариством з обмеженою
відповідальністю «Центр комплексних
експертиз проектів» (№918/КД/2023 від
13.10.2023) на підставі договору,
відповідно до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» та
Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи,
затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 11.05.2011 №560.
Розрахунок очікуваної вартості
предмета закупівлі здійснено на
підставі кошторисної документації,
визначеної з урахуванням з вимог
кошторисних норм України
«Настанова з визначення вартості
будівництва» та експертизи проектної
документації, відповідно до Закону
України «Про регулювання
містобудівної діяльності» та Порядку
затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи
затвердженого постановою Кабінету
міністрів України від 11.05.2011 №560.
Очікувана вартість визначена
відповідно до пункту 4 розділу ІІІ
наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України «Про
затвердження примірної методики
визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі» від 18.02.2020
№275 та становить 7 721 537,80 грн.
(Сім мільйонів сімсот двадцять одна
тисяча п’ятсот тридцять сім грн. 80
коп.) з ПДВ. Обсяг робіт наведено у
додатку №2 до тендерної документації
та кількість робіт – 1 робота.
Поширити запис:

Схожі записи