Страховий стаж можна купити !

Форма паспорту оцінки регуляторного акта

 

Найменування органу державної влади або місцевого самоврядування

Великоолександрівська селищна рада

рішення сесії Великоолександрівської селищної ради від 13 липня 2020 року №1229 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Великоолександрівської селищної ради»
Чи є акт регуляторним
1

 

 

1

Чи є акт обов’язковими для виконання двома та більше суб’єктами господарювання?

 

 

Так

2

 

2

Чи встановлює акт обов’язкові для виконання вимоги (наприклад, вимірювані параметри, вимоги щодо кваліфікаційного рівня, вимоги щодо зовнішнього вигляду тощо)?

 

 

Так

3

 

 

3

Чи визначає акт механізми забезпечення дотримання вимог (обов’язок отримання дозволу, погодження або отримання іншої адміністративної послуги, надання підтверджуючого документу, проведення експертизи, здійснення заходів контролю, подання звітності, тощо)?

 

 

Так

 

Висновок:

– акт є регуляторним

Відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу
1

1

Чи відповідає акт вимогам актів вищої юридичної сили?

 

Так
            2 Чи акт був прийнятий в межах компетенції органу? Так
3

 

3

Чи були дотримані вимоги законодавства щодо процедури прийняття регуляторних актів?

 

Так
Визначення мети (цілі) акта органу та проблеми, яку цей акт мав би вирішувати
 

 

1

Існуюче формулювання мети акта. Здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету

 

 

2

Визначення мети акта за суб’єктивними чинниками.

 

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку здійснюється шляхом реалізації сільських програм в галузях житлово- комунального господарства, соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового забезпечення, виконання яких залежить від наповнення селищного бюджету

 

                        3 Визначення проблем, які акт повинен був би вирішувати.

 

 

 

наповнення доходної частини селищного бюджету шляхом сплати місцевих податків та зборів

 

Оцінка діючого акта
1

1

Хто є суб’єктами цього регулювання, скільки цих суб’єктів приблизно є?

 

суб’єкти господарювання
2

2

Якими є обов’язкові вимоги що повинні виконуватися?

 

 
3

 

3

Які регуляторні інструменти використовуються (отримання дозволу, подача звітності, проведення заході контролю тощо)? Подача звітності
4

4

Приблизна оцінка вартості виконання всіх вимог для одного суб’єкта регулювання.  
5

 

 

5

Скільки коштує адміністрування цього регулювання органом влади або місцевого самоврядування (затрати робочого часу на видачу дозволів, погодження та перевірки)? 1 год*28,45грн= 28,45
6

 

 

 

6

Чи акт повністю забороняє, обмежує через квоти, зонування, дозвільну систему високі тарифи певні сектори чи види підприємницької діяльності (наприклад мобільні кав’ярні, мобільні заклади харчування, квартири де надаються послуги тимчасового розміщення, послуги гідів, перевізників, переносну торгівлю, тощо)? Ні
77 Чи акт встановлює вимогу обов’язкової послуги що повинна надаватись окремими суб’єктами господарювання (комунальними підприємствами, установами тощо) у сферах, де такі послуги можуть надаватись приватними підприємствами в умовах вільного ринку? Ні
8

 

 

8

Чи акт встановлює вимоги які настроєні під діючі підприємства у тій чи іншій сферах, чи дискримінує підприємства за розміром (строку діяльності кількість працівників, використання комунальної послуги, довготривалі договори оренди, розмір матеріальних активів тощо)? Ні
9

9

Чи акт чи практика його виконання обмежує конкуренцію іншим методом, не описаним вище?

 

Ні
110 Чи акт визначає процедуру за якою індивідуальні рішення що стосуються суб’єктів господарювання (про видачу дозволу, погодження, іншого документу) приймається колегіально? Ні

 

111 Чи акт встановлює процедуру, за якою індивідуальні рішення що стосуються суб’єктів господарювання приймаються посадовими особами без чіткого та вичерпного переліку критеріїв для прийняття таких рішень (можливість прийняття дискретних волюнтаристських рішень)?

 

Ні
112 Чи акт делегує виконання регуляторної функції чи її частини (включно з наданням обов’язкових послуг) певному суб’єкту господарювання (комунальному підприємству, установі, тощо)?

 

Ні
113 Чи акт вимагає придбання обладнання товарів чи послуг певного зразка чи у певних суб’єктів господарювання?

 

Ні
114 Чи акт чи практика його призводить до збільшення корупційних можливостей іншими методами не описаним вище?

 

Ні
115 Співвідношення масштабу регуляторного режиму та рівня фактичного вирішення проблеми.  
Рекомендації
• Залишити акт без змін.

 

Обґрунтування:

Поширити запис:

Схожі записи