Оголошення конкурсу АПТЕКА

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального підприємства «Великоолександрівська центральна аптека»

Правові підстави проведення конкурсу:

Конкурс проводиться відповідно до вимог статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (із змінами), розпорядження селищного голови від 15 лютого 2021 року № 21 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального підприємства «Великоолександрівська центральна аптека».

Найменування підприємства:

Повне найменування: Комунальне підприємство «Великоолександрівська центральна аптека».

Скорочене найменування: КП «Великоолександрівська ЦА».

Юридичне та фактичне місце знаходження:

Україна, 74100, Херсонська область, Бериславський район, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 156.

Основні напрями діяльності:

Забезпечення необхідних умов для функціонування та розвитку служби медикаментозного забезпечення (лікарські засоби, вироби медичного призначення, санітарно – гігієнічні, парфюмерно – косметичні вироби, біологічно – активні добавки, оптика, мінеральні води та інший медичний товар) населення, установ охорони здоров’я та інших закладів, підприємств та організацій адміністративно – територіальної громади, розвиток виробництва та вирішення соціальних завдань суспільства, вивчення попиту та пропозицій на фармацевтичному ринку, створення нових робочих місць, розвиток маркетингу.

Діяльність комунального підприємства спрямована на покращення лікарського забезпечення населення, установ охорони здоров’я, інших закладів, підприємств та організацій, вдосконалення фармацевтичної діяльності, впровадження нових технологій і форм господарювання, всебічний розвиток аптечної служби адміністративно – територіальної громади.

Структура підприємства:

Комунальному підприємству «Великоолександрівська центральна аптека» підвідомчі аптеки №№ 72, 58 та аптечний пункт.

Кошторисні призначення:

Для здійснення статутних завдань комунального підприємства створюється статутний фонд. Статутний фонд підприємства складає 479368.82 коп (чотириста сімдесят дев′ять тисяч триста шістдесят вісім грн. 82 коп).

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:

03 березня 2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:

17 березня 2021 року до 17 год. 00 хв.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (05532) 2-12-05, mail: na18091985@ukr.net (тема: конкурс на посаду керівника Комунального підприємства «Великоолександрівська центральна аптека»).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк документи визначені пунктом 28 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (із змінами):

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді з написом на конверті: «Документи на конкурс».

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація». Проходження інтернатури за спеціальністю «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за фахом «Провізор-організатор». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – не менше 5 років.

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я; організацію фармацевтичної служби в державі; організацію ефективної діяльності аптечних закладів; організацію процесу виготовлення і контролю якості ліків, відпуску виготовлених лікарських форм і готових лікарських засобів, зберігання лікарських засобів і товарів медичного призначення; основні принципи ціноутворення на медикаменти, формування ринку фармацевтичних товарів, визначення попиту та потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення з урахуванням кон’юнктури фармацевтичного ринку; міжнародні правила здійснення експортно-імпортних операцій; основи бухгалтерського обліку і звітності; документи, що визначають потужність, структуру, штатний розпис закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; організацію матеріальної відповідальності членів колективу залежно від структури закладу; методи фармацевтичного обстеження (інспектування) аптечних закладів; сучасну літературу за фахом, методи її аналізу та узагальнення; організацію фармацевтичної інформації.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу:

Визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством відповідно до ТИПОВОЇ ФОРМИ контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі державної або комунальної установи, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792.

Дата проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та про засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального підприємства «Великоолександрівська центральна аптека», проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу буде повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу:

Приміщення Великоолександрівської селищної ради за адресою: 74100, Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 161.

Поширити запис:

Схожі записи